Projecte constructiu mur per estabilització de talús i escales

Edicte aprovació inicial projecte mur

Podeu consultar el projecte clicant al següent enllaç