Aprovació inicial memòria valorada per “Implantació de millores en la seguretat del pont d’Adif a Marzà”

La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària celebrada el dia 8 de febrer de 2021, va aprovar inicialment la memòria valorada per “Implantació de millores en la seguretat del pont d’Adif a Marzà”. Podeu consultar el contingut de la memòria aquí

Edicte aprovació memòria