Aprovació inicial mèmoria valorada obres de “Condicionament i millora del Cementiri Municipal de Pedret i Marzà”

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 8 de febrer de 2021, va acordar aprovar inicialment la memòria valorada per a les obres de “Condicionament i millora del Cementiri Municipal de Pedret i Marzà”. Podeu consultar el contingut de la memòria aquí

Edicte aprovació memòria