APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER DE L’AJUNTAMENT PER AL PERÍODE 2019-2020

El Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada el dia 21 d’octubre de 2019,  va acordar aprovar el Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament de Pedret i Marzà, pel període 2019-2020.

Informe i memòria justificativa

Anunci