APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT D´UNA XARXA DE FIBRA ÒPTICA FTTH (FIBER TO THE HOME) AL NUCLI URBÀ DE MARZÀ DEL MUNICIPI DE PEDRET I MARZÀ

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 26 d’agost de 2019, va aprovar inicialment el projecte del Pla de Desplegament d’una xarxa de Fibra òptica FTTH (Fiber To The Home) al nucli urbà de Marzà del municipi de Pedret i Marzà, presentat per l’empresa  Adamo Telecom  Iberia, SAU.

Anunci informació pública

Pla desplegament xarxa fibra òptica FTTH (Fiber To The Home)