Adhesió Manifest dels Ens Locals davant la crisi del coronavirus