Any 2021

SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES D'INVERSIÓ EN EQUIPAMENT PER AL COSULTORI LOCAL, any 2021

  • Dipsalut –  Organisme de  Salut Pública de la Diputació de Girona, ha concedit a l´Ajuntament de Pedret i Marzà una subvenció d´import global 1.241,46 €, amb destí al finançament de despeses d’inversió en equipament per al Consultori Mèdic Local.

SUBVENCIÓ PROGRAMA "DEL PLA A L'ACCIÓ" 2020-2021

  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha procedit a la instal.lació d’una planta fotovoltaica d’autoconsum a la coberta del centre cívic de Pedret i Marzà. Per al seu finançament es diposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el programa “Del Pla a l’Acció” (Línia 5), anys 2020-2021, d’import 3.251,75 €.

 

  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el programa “Del Pla a l’Acció” (Línia 1), anys 2020-2021, d’import 448,50 €, per a la redacció de l´informe de seguiment del Pla d’acció d’energia sostenible (PAES) del municipi de Pedret i Marzà.

 

  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el programa “Del Pla a l’Acció” (Línia 3), anys 2020-2021, d’import 7.035,22 €, per a dur a teme accions per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Marzà.

 

 

SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, any 2021

  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà presta, entre d’altres, el servei de caràcter obligatori d´enllumenat públic. Per al finançament d’aquesta actuació de competència municipal es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, d’import 12.413,75€.
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha procedit a l´adquisició de nou equipament informàtic per a les oficines municipals. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, d’import 632,75€.
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha dut a terme els treballs de neteja i manteniment de les vores dels camins que serveixen pel trànsit dels vehicles agrícoles i d’accés als nuclis urbans per tal de conservar-los en millors condicions. Per al finançament dels treballs de neteja i desbrossada es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, d’import 900,00€.
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, d’import total 19.610,00€ per a dur a terme els treballs de “Implantació de millores de seguretat en el pont d’Adif”.
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, per al finançament de despeses culturals, d´import 5.651,25 €.

SUBVENCIÓ PRESIDÈNCIA DIPUTACIÓ DE GIRONA - OBRA "PROLONGACIÓ DE VORERES AL NUCLI DE PEDRET"

L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha dut a terme l’obra “Prolongació de voreres al nucli de Pedret”. Les obres s’han realitzat per part de l´empresa E. Fàbrega Gestiona Obres, SL, per un import total de 52.574,50 € (IVA inclòs). Per al finançament d’aquests treballs es disposa d’una subvenció concedida per la Presidència de la Diputació de Girona, d’import 50.000,00 €.

SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Enguany s’han dut a terme els treballs de redacció del “I Pla intern d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Pedret i Marzà”. Per al seu finançament es diposa d’una subvenció d’import 1.035,64 €, concedida per part de la Secretaria d’Estat d’Igualtat del Ministeri d’Igualtat.

SUBVENCIÓ PER FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT ORDINARI DEL CONSULTORI LOCAL (SAC), ANYS 2021-2022

Dipsalut –  Organisme de  Salut Pública de la Diputació de Girona, ha concedit a l’Ajuntament de Pedret i Marzà una subvenció d’import total 3.742,64€, amb destí al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari del Consultori Mèdic Local, durant el període comprès entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2021. Les despeses subvencionables són tals com: subministrament elèctric, climatització, quota alarma, revisió extintors i servei de neteja.