Any 2020

 

SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, Any 2020

  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà presta, entre d’altres, el servei de caràcter obligatori d´enllumenat públic.

Per al finançament d’aquesta actuació de competència municipal es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultura 2020, d’import 12.416,15€.

  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha procedit a l´adquisició de nou equipament informàtic per a les oficines municipals.

Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, d’import 610,41€.