Any 2020

 

SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, Any 2020

  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà presta, entre d’altres, el servei de caràcter obligatori d´enllumenat públic.

Per al finançament d’aquesta actuació de competència municipal es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultura 2020, d’import 12.416,15€.

  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha procedit a l´adquisició de nou equipament informàtic per a les oficines municipals.

Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, d’import 610,41€.

SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT ORDINARI DEL CONSULTORI LOCAL, Any 2020

Dipsalut –  Organisme de  Salut Pública de la Diputació de Girona, ha concedit a l´Ajuntament de Pedret i Marzà una subvenció d´import global 1.794,11€, amb destí al finaçament de despeses derivades del funcionament ordinari del Consultori Mèdic Local.

SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE L'ACCIÓ DE PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT A LES COMARQUES GIRONINES

  •  Ajuntament de Pedret i Marzà ha dut a terme els treballs de “Condicionament i millora  de la zona esportiva de Marzà”. Per al seu finançament es disposa d´una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Programa A3 “Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals”, d´import 7.959,18 €.