Regidories

Sra. Natàlia Amiel Bruguera (CIU)
Àrea de Governació, Relacions Institucionals, Promoció Ciutadana, Salut, Benestar Social i Serveis Municipals

Sr. Joan Bosch Castelló (CIU)
Àrea d´Urbanisme, Medi Ambient, Agricultura i Infraestructures

Sra. Montserrat Pérez Amiel (CIU)
Àrea de Cultura i Festes. Col.laboració a l´Àrea d´Urbanisme

Sr. Nil Molas Bech (CIU)
Àrea de Noves Tecnologies, Esports i Hisenda