Junta de Govern

-Sra. Natàlia Amiel Bruguera (CIU)
-Sr. Joan Bosch Castelló (CIU)
-Sra. Montserrat Pérez Amiel (CIU)

Periodicitat sessions Junta Govern

La periodicitat de la sessions ordinàries serà mensual i tindran lloc l’últim dilluns no festiu del mes i amb horari flexible, a la sala de plens de l’Ajuntament, prèviament convocades a l’efecte. La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals.