Edictes

Exercici: 2021 Bop: 232-0 Edicte: 10238 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2021
Exercici: 2021 Bop: 217-0 Edicte: 9370 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 213-0 Edicte: 9385 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 206-0 Edicte: 8935 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Informació pública del projecte d'actuació específica per a la implantació d'un centre hípic en sòl no urbanitzable
Exercici: 2021 Bop: 206-0 Edicte: 8900 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Informació pública de sol·licitud de canvi de titularitat de nínxols
Exercici: 2021 Bop: 199-0 Edicte: 8546 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021 - Exp. X2021000106
Exercici: 2021 Bop: 199-0 Edicte: 8545 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 192-0 Edicte: 8323 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 174-0 Edicte: 7768 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Extracte de l'acord de 23 d'agost de 2021 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Pedret i Marzà, de convocatòria d'ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2021-2022 (Convocatòria BDNS 582533)
Exercici: 2021 Bop: 161-0 Edicte: 7355 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021