Edictes

Exercici: 2020 Bop: 199-0 Edicte: 7387 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 197-0 Edicte: 7283 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de 30 de setembre de 2020 de l'Ajuntament de Pedret i Marzà, de convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material escolar, curs 2020/2021 (Convocatòria BDNS 527137)
Exercici: 2020 Bop: 180-0 Edicte: 6598 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Informació pública d'una llicència d'usos i obres provisionals
Exercici: 2020 Bop: 167-0 Edicte: 6192 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2020 Bop: 164-0 Edicte: 6117 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva de l'expedient núm. 1/2020 de modificació de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 163-0 Edicte: 6103 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Delegació de les funcions de l'alcalde del dia 20 d'agost fins el dia 31 d'agost de 2020, ambdós inclosos
Exercici: 2020 Bop: 150-0 Edicte: 5577 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'impost sobre béns immobles per a l'exercici de 2021
Exercici: 2020 Bop: 146-0 Edicte: 5345 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial d'un projecte obres
Exercici: 2020 Bop: 144-0 Edicte: 5230 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 136-0 Edicte: 4897 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva del Projecte de prolongació de voreres al nucli de Pedret