Edictes

Exercici: 2020 Bop: 146-0 Edicte: 5345 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial d'un projecte obres
Exercici: 2020 Bop: 144-0 Edicte: 5230 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 136-0 Edicte: 4897 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva del Projecte de prolongació de voreres al nucli de Pedret
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3720 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 101-0 Edicte: 3061 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació provisional de la modificació d'una ordenança fiscal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 98-0 Edicte: 2959 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 33-0 Edicte: 1151 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Delegació de funcions de l'Alcaldia al tinent d'alcalde del 17 al 28 de febrer
Exercici: 2020 Bop: 23-0 Edicte: 748 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 16-0 Edicte: 432 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Inici del procediment d'adhesió al Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua
Exercici: 2020 Bop: 11-0 Edicte: 235 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Contractació de personal laboral temporal pel procediment de màxima urgència