Edictes

Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5659 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Anunci d'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5658 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Anunci de delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5527 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Anunci de delegacions de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5526 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Anunci de delegació de competències a favor de regidors/es
Exercici: 2019 Bop: 126-0 Edicte: 5183 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Anunci de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 126-0 Edicte: 5179 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Anunci de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 126-0 Edicte: 5177 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient núm. 3/2019 de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 112-0 Edicte: 4646 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general de la Mancomunitat per a 2019
Exercici: 2019 Bop: 105-0 Edicte: 4382 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4206 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Edicte d'exposició pública de l'expedient núm. 3/2019 de modificació de crèdits