Edictes

Exercici: 2021 Bop: 67-0 Edicte: 2778 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 41-0 Edicte: 1596 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial de dues memòries valorades
Exercici: 2021 Bop: 36-0 Edicte: 1232 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Aprovació provisional d'una ordenança
Exercici: 2021 Bop: 36-0 Edicte: 1231 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 26-0 Edicte: 873 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva de l'expedient núm. 3/2020 de modificació de crèdits
Exercici: 2021 Bop: 26-0 Edicte: 872 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 24-0 Edicte: 638 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES (GIRONA) - Conveni col·lectiu de treball de l'empresa GBI Serveis, SAU, abocador de Pedret i Marzà per als anys 2019 - 2023 (Codi de conveni 17002062012004)
Exercici: 2021 Bop: 21-0 Edicte: 608 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Delegació de funcions de l'Alcaldia del 28 de gener al 7 de febrer de 2021
Exercici: 2021 Bop: 4-0 Edicte: 10203 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2020
Exercici: 2021 Bop: 4-0 Edicte: 10201 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2021