Edictes

Exercici: 2022 Bop: 91-0 Edicte: 3836 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació inicial del projecte de construcció de dues basses d'aigües seminetes al dipòsit controlat de l'Alt Empordà (CTR) al municipi de Pedret i Marzà
Exercici: 2022 Bop: 89-0 Edicte: 3854 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva de l'expedient núm. 2/2022 de modificació de crèdits
Exercici: 2022 Bop: 78-0 Edicte: 3404 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturaleza urbana
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3112 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial d'un projecte tècnic
Exercici: 2022 Bop: 72-0 Edicte: 2984 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2022 Bop: 69-0 Edicte: 2818 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 44-0 Edicte: 1720 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 27-0 Edicte: 925 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial del Projecte de prolongació de la vorera del Carrer Mar de Marzà
Exercici: 2022 Bop: 27-0 Edicte: 784 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 16-0 Edicte: 382 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2022