Edictes

Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6339 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovaciò definitiva de l'expedient núm. 4/2021 de modificació de crèdits
Exercici: 2021 Bop: 119-0 Edicte: 5511 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació d'una memòria valorada d'obres
Exercici: 2021 Bop: 119-0 Edicte: 5509 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 117-0 Edicte: 5409 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 117-0 Edicte: 5408 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 104-0 Edicte: 4687 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2021 Bop: 99-0 Edicte: 4400 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva de l'expedient núm. 3/2021 de modificació de crèdits
Exercici: 2021 Bop: 89-0 Edicte: 3851 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 79-0 Edicte: 3258 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva d'una ordenança
Exercici: 2021 Bop: 79-0 Edicte: 3238 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021