Edictes

Exercici: 2022 Bop: 189-0 Edicte: 8621 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 184-0 Edicte: 8409 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Pedret i Marzà de 19 de setembre de 2022, d'aprovació de la convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material escolar, curs 2022/2023 (Convocatòria BDNS 649510)
Exercici: 2022 Bop: 178-0 Edicte: 8147 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial del Projecte de reparació d'asfaltats de diversos carrers
Exercici: 2022 Bop: 175-0 Edicte: 8066 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial de la modificació de les bases específiques que regulen la concessió d'ajuts per llibres de text i material escolar a les famílies amb fills en edat d'escolarització obligatòria per al curs 2022/2023
Exercici: 2022 Bop: 154-0 Edicte: 7251 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació definitiva del Projecte de construcció de dues basses d'aigües seminetes al dipòsit controlat de l'Alt Empordà (CTR) al municipi de Pedret i Marzà
Exercici: 2022 Bop: 142-0 Edicte: 6699 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva de l'expedient núm. 3/2022 de modificació de crèdits
Exercici: 2022 Bop: 132-0 Edicte: 6124 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 121-0 Edicte: 5784 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 113-0 Edicte: 5396 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Delegació de les funcions d'alcalde del 10 al 19 de juny de 2022
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 5141 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021