Edictes

Exercici: 2019 Bop: 76-0 Edicte: 3070 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA i PEDRET i MARZÀ Anunci d'aprovació inicial del Projecte executiu per a la connexió de la xarxa d'aigua en alta entre els municipis de Pau i Pedret i Marzà i subministrament als masos de Pau
Exercici: 2019 Bop: 45-0 Edicte: 1582 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Edicte d'aprovació definitiva del projecte d'obres de "Millores urbanístiques al carrer Mar"
Exercici: 2019 Bop: 40-0 Edicte: 1391 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 40-0 Edicte: 1313 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Anunci d'informació pública d'inici d'expedient de cessió gratuïta de drets funeraris a favor de l'Ajuntament
Exercici: 2019 Bop: 20-0 Edicte: 538 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Edicte d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 18-0 Edicte: 460 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient núm. 4/2018 (2TC) de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 12-0 Edicte: 242 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Anunci d'informació pública del Pla de desplegament d'una xarxa d'accés de nova generació mitjançant fibra òptica al municipi de Pedret i Marzà
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11140 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ Edicte d'aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 11005 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Edicte d'exposició pública de l'expedient 4/2018 de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 227-0 Edicte: 10086 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres