Edictes

Exercici: 2019 Bop: 216-0 Edicte: 8833 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient núm. 4/2019 de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8621 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Anunci de delegació de funcions d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 210-0 Edicte: 8428 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Anunci d'aprovació inicial d'una ordenança municipal
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8434 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer per al període 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8433 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 198-0 Edicte: 8036 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Anunci d'aprovació inicial de l'Inventari general de béns i drets de l'Ajuntament
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7740 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram
Exercici: 2019 Bop: 193-0 Edicte: 7791 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Edicte d'exposició pública de l'expedient núm. 4/2019 de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7696 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material escolar, curs 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 174-0 Edicte: 7117 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Anunci d'aprovació del Pla de desplegament d'una xarxa de fibra òptica FTTH (Fiber To The Home) al nucli urbà de Marzà del municipi de Pedret i Marzà