Edictes

Exercici: 2020 Bop: 2-0 Edicte: 10533 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Aprovació inicial pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10187 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Edicte d'aprovació definitiva d'una ordenança municipal, i el text íntegre de la mateixa
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10184 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici de 2020
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10119 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Edicte de convocatòria per a l'elecció dels jutges de pau titular i substitut
Exercici: 2019 Bop: 216-0 Edicte: 8833 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient núm. 4/2019 de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8621 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Anunci de delegació de funcions d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 210-0 Edicte: 8428 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Anunci d'aprovació inicial d'una ordenança municipal
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8434 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer per al període 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8433 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 198-0 Edicte: 8036 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Anunci d'aprovació inicial de l'Inventari general de béns i drets de l'Ajuntament