Edictes

Exercici: 2020 Bop: 101-0 Edicte: 3061 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació provisional de la modificació d'una ordenança fiscal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 98-0 Edicte: 2959 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 33-0 Edicte: 1151 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Delegació de funcions de l'Alcaldia al tinent d'alcalde del 17 al 28 de febrer
Exercici: 2020 Bop: 23-0 Edicte: 748 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 16-0 Edicte: 432 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Inici del procediment d'adhesió al Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua
Exercici: 2020 Bop: 11-0 Edicte: 235 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Contractació de personal laboral temporal pel procediment de màxima urgència
Exercici: 2020 Bop: 2-0 Edicte: 10533 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Aprovació inicial pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10187 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Edicte d'aprovació definitiva d'una ordenança municipal, i el text íntegre de la mateixa
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10184 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici de 2020
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10119 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Edicte de convocatòria per a l'elecció dels jutges de pau titular i substitut