+
20 setembre 2017
El Ple de l´Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 13 de setembre de 2017, va aprovar inicialment les bases específiques
14 agost 2017
L´Ajuntament de Pedret i Marzà ha dut a terme els treballs de sega de vegetació herbàcia dels marges de camins de titularitat municipal.
26 juliol 2017
El Ple de l´Ajuntament en sessió celebrada el dia 10 de juliol de 2017, va acordar fixar, com a Festes Locals, retribuïdes i no recuperab
18 abril 2017
baners_prevencio_incendis_170x115
El CILMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i
14 agost 2017
L´Ajuntament de Pedret i Marzà ha procedit a la renovació d´equipament i programari informàtic de les oficines municipals. Per al seu f
1 agost 2017
L´Ajuntament de Pedret i Marzà presta, entre d´altres, els serveis de caràcter obligatori de neteja viària i d´enllumenat públic. Per
26 juliol 2017
 El  Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 10 de juliol de 2017, va aprovar establir  la nova composició de les ÀREES en que s’e