+
23 novembre 2017
  Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 18 d’octubre de 2017, es va aprovar l’expedient d
14 agost 2017
L´Ajuntament de Pedret i Marzà ha dut a terme els treballs de sega de vegetació herbàcia dels marges de camins de titularitat municipal.
1 agost 2017
L´Ajuntament de Pedret i Marzà presta, entre d´altres, els serveis de caràcter obligatori de neteja viària i d´enllumenat públic. Per
26 juliol 2017
 El  Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 10 de juliol de 2017, va aprovar establir  la nova composició de les ÀREES en que s’e
22 novembre 2017
Període de sol.licitud d´ajuts fins el proper 13 de desembre de 2017 Edicte convocatòria
14 agost 2017
L´Ajuntament de Pedret i Marzà ha procedit a la renovació d´equipament i programari informàtic de les oficines municipals. Per al seu f
26 juliol 2017
El Ple de l´Ajuntament en sessió celebrada el dia 10 de juliol de 2017, va acordar fixar, com a Festes Locals, retribuïdes i no recuperab
18 abril 2017
baners_prevencio_incendis_170x115
El CILMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i