+
9 novembre 2016
La Junta de Govern Local d’aquesta Corporació, en sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2016, va adjudicar el contracte menor d’ob
30 novembre 2016
Enguany aquest Ajuntament ha dut a terme accions de millora de l´eficiència energètica de l´edifici del centre cívic i instal.lacions m