+
18 maig 2016
Enguany aquest Ajuntament ha dut a terme els treballs de “Canvi de les obertures existents en la façana sud de l´edifici centre cí
19 octubre 2015
Enguany aquest Ajuntament ha dut a terme les obres de “Reparació del camí Paratge Picagall” Les obres han estat executades per part d
18 març 2015
foto (2)
Enguany aquest  Ajuntament ha dut a terme les obres de “Reparació i pavimentat del carrer Major”, amb la finalitat de millorar l´acce
11 maig 2016
Enguany aquest Ajuntament ha dut a terme les obres de “Remodelació espai públic carrer Mar”. Les obres han estat executades p
17 juny 2015
En el Saló d’Actes de la Casa Consistorial, a les onze hores del dia tretze de juny de dos mil quinze, en sessió pública, es va procedi
2 octubre 2014
El Ple de l´Ajuntament de Pedret i Marzà en sessió ordinària celebrada el dia 29 de setembre de 2014, va acordar amb el quòrum legalmen
25 març 2014
El Ple de l’Ajuntament en sessió del  dia  30 setembre de 2013, aprova  la suspensió potestativa de tramitacions i de