+
15 novembre 2018
Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de novembre de 2018, s´ha aprovat inicialment el Projecte bàsic i executiu de les obres de
7 agost 2018
RELI
Podeu consultar tota la informació accedint AQUÍ. Els empresaris i autònoms que vulguin establir contractes amb les administracions p
26 febrer 2018
Per acord pres per la Junta de Govern Local d’aquesta Corporació en data 30 d’abril de 2018, de conformitat amb la proposta de la Mesa
26 juliol 2017
 El  Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 10 de juliol de 2017, va aprovar establir  la nova composició de les ÀREES en que s’e
8 octubre 2018
El Ple de l´Ajuntament de Pedret i Marzà, en sessió ordinària celebrada el dia 1 d´octubre de 2018, va acordar aprovar inicialment la m
25 juliol 2018
En data 16 de juliol de 2018, per acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar inicialment el Projecte d’obra municipal denominat
26 juliol 2017
El Ple de l´Ajuntament en sessió celebrada el dia 10 de juliol de 2017, va acordar fixar, com a Festes Locals, retribuïdes i no recuperab
18 abril 2017
baners_prevencio_incendis_170x115
El CILMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i
7 febrer 2018
L´Ajuntament de Pedret i Marzà ha dut a terme accions per augmentar el grau d´estalvi i eficiència energètica de l´enllumenat públic.