+
19 setembre 2020
Consulta el cartell Pedret i Marzà fomenta el control dels gats domèstics amb una nova campanya d’esterilització. L’Ajuntament,
3 juliol 2020
Convocàtoria 03-07-20   Centre Civic  20H Consulta el cartell
18 novembre 2020
La  Junta de Govern Local, en data 4 de novembre de 2020, va aprovar inicialment la memòria valorada per a les obres de "Cobriment de vora
4 juliol 2020
ACTIVITATS DE LLEURE ANY EXCLUSIU COVID-19 Per nens i nenes empadronats/des a Pedret i Marzà Consulta el cartell
18 maig 2020
Per acord pres per la Junta de Govern en la sessió del dia 11 de maig de 2020, es va aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu d’