+
15 novembre 2018
Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de novembre de 2018, s´ha aprovat inicialment el Projecte bàsic i executiu de les obres de
7 agost 2018
RELI
Podeu consultar tota la informació accedint AQUÍ. Els empresaris i autònoms que vulguin establir contractes amb les administracions p
26 febrer 2018
Per acord pres per la Junta de Govern Local d’aquesta Corporació en data 30 d’abril de 2018, de conformitat amb la proposta de la Mesa
14 gener 2019
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 17 de desembre de 2018, va aprovar inicialment el projecte del Pla de Desplegament d
8 octubre 2018
El Ple de l´Ajuntament de Pedret i Marzà, en sessió ordinària celebrada el dia 1 d´octubre de 2018, va acordar aprovar inicialment la m
25 juliol 2018
  Característiques del contracte: Tipus de contracte: contracte d’obres Objecte del contracte: “Remodelació Pl. Joc de
26 juliol 2017
 El  Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 10 de juliol de 2017, va aprovar establir  la nova composició de les ÀREES en que s’e