+
26 febrer 2018
  PER ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 21 DE FEBRER DE 2018, HA TINGUT LLOC L’APROVACIÓ DE L’EX
26 juliol 2017
 El  Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 10 de juliol de 2017, va aprovar establir  la nova composició de les ÀREES en que s’e
26 juliol 2017
El Ple de l´Ajuntament en sessió celebrada el dia 10 de juliol de 2017, va acordar fixar, com a Festes Locals, retribuïdes i no recuperab
18 abril 2017
baners_prevencio_incendis_170x115
El CILMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i
7 febrer 2018
L´Ajuntament de Pedret i Marzà ha dut a terme accions per augmentar el grau d´estalvi i eficiència energètica de l´enllumenat públic.