+
17 febrer 2021
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 8 de febrer de 2021, va acordar aprovar inicialment la memòria valorada per a les obr
19 setembre 2020
Consulta el cartell Pedret i Marzà fomenta el control dels gats domèstics amb una nova campanya d’esterilització. L’Ajuntament,
17 febrer 2021
La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària celebrada el dia 8 de febrer de 2021, va aprovar inicialment la memòria valorada per "
18 novembre 2020
La  Junta de Govern Local, en data 4 de novembre de 2020, va aprovar inicialment la memòria valorada per a les obres de "Cobriment de vora
4 juliol 2020
ACTIVITATS DE LLEURE ANY EXCLUSIU COVID-19 Per nens i nenes empadronats/des a Pedret i Marzà Consulta el cartell